ipday

ลิ้งก์สำคัญ

ระบบสมาชิกจัดซื้อจัดจ้าง
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศเทศบาลตำบลบางลึก เรื่อง ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อฯ อังคาร, 15 สิงหาคม 2017 office 68
2 ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ พุธ, 29 มีนาคม 2017 office 192
3 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ พฤหัสบดี, 02 มีนาคม 2017 office 418
4 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนเจริญ ม.8 ต.บางลึก ศุกร์, 26 สิงหาคม 2016 office 219
5 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาภูมิภาคสายดอนตาหยวกถึงทุ่งม่วงหมู่ที่ 10 (ฝั่งนากิ่ว) ศุกร์, 22 กรกฏาคม 2016 office 164
6 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาภูมิภาคสายพรหมประทานช่อง 5 บ่อนไก่ หมู่ 10 ศุกร์, 22 กรกฏาคม 2016 office 158
7 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายซอยร่วมใจแยกเขาสีเสียด ม.11 ต.บางลึก พุธ, 08 มิถุนายน 2016 office 161
8 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอุทิศพัฒนาเชื่อมราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 12 ศุกร์, 22 มกราคม 2016 office 189
9 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาสีเสียด(ต่อจากเดิม) หมู่ 11 ศุกร์, 22 มกราคม 2016 office 178
10 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้ำเขาม้ายัง หมู่ที่ 5 ศุกร์, 22 มกราคม 2016 office 174
11 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสิริมิตรสัมพันธ์ 2เชื่อม ม.9และ ม.10 ศุกร์, 22 มกราคม 2016 office 138
12 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากระดาน (ซอย 1) หมู่ 1 ศุกร์, 22 มกราคม 2016 office 95
13 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฝ่ายนา หมู่ที่ 5 ศุกร์, 22 มกราคม 2016 office 86
14 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์พัฒนาหมู่ 12 เชื่อม หมู่ 11 ศุกร์, 22 มกราคม 2016 office 65
15 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้าหินคลุกสายเลียบคลองเหมือนาพลาง ม.4 เชื่อม ม.5 ศุกร์, 22 มกราคม 2016 office 85
16 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยรักขันโท หมู่ 2 ต.บางลึก ศุกร์, 22 มกราคม 2016 office 71
17 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมวางท่อซอยพรุนาปรือ หมู่ 9 ต.บางลึก ศุกร์, 22 มกราคม 2016 office 60
18 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนหินคลุกซอยอารีราษฎร์ หมู่ 4 เชื่อม หมู่ 1 ศุกร์, 28 สิงหาคม 2015 office 77
19 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องแต่งกายชุด อปพร. จำนวน 60 ชุด อังคาร, 18 สิงหาคม 2015 office 101
20 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่หนองใหญ่ - ทางช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลบางลึก พุธ, 05 สิงหาคม 2015 office 92
21 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างหัวสะพานวัดเจ้าฟ้าศาลาลอย เชื่อมหมู่ที่ 7 - หมู่ที่ พฤหัสบดี, 09 กรกฏาคม 2015 manager 81
22 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนซอยพรุนาปรือ หมู่ที่ 9 ตำบลบางลึก (เอกสารแนบ 3) พุธ, 08 กรกฏาคม 2015 manager 69
23 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนซอยอุทิศพัฒนา (ซอยหลังโรงเรียนบ้านศาลาลอย) หมู่ที่ 8 ตำบลบางล พุธ, 08 กรกฏาคม 2015 manager 65
24 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนซอยน้ำจันทร์ หมู่ที่ 7 ตำบลบางลึก (เอกสารแนบ 1) พุธ, 08 กรกฏาคม 2015 manager 61
25 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาภูมิภาคซอยราษฏร์พัฒนา ๑ ถึงวัดชุมพรรังสรรค์ หมู่ที่ ๒ ศุกร์, 03 กรกฏาคม 2015 manager 70
26 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาภูมิภาคบ้านนามอญ ซอย ๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางลึก ศุกร์, 03 กรกฏาคม 2015 manager 64
27 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้ำเขาม้ายัง หมู่ที่ 5 ศุกร์, 03 เมษายน 2015 office 159
28 ประกาศประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง จำนวน 2 โครงการ ศุกร์, 13 มีนาคม 2015 office 168