อัลบั้มภาพ กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561
* อัลบั้ม *
กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561
กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 127 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 เมษายน 2561
กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2560
กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2560
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 317 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
การประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบางลึก
การประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบางลึก
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 111 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 (ชุมพรระนองเกมส์)ปร
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 (ชุมพรระนองเกมส์)ปร
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 98 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 มีนาคม 2560
กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2559
กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2559
(จำนวน 26 รูป ชมแล้ว 184 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 เมษายน 2559

โครงการแข่งขันกีฬาบางลึกคัพ ครั้งที่ 14
โครงการแข่งขันกีฬาบางลึกคัพ ครั้งที่ 14
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 195 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 มกราคม 2559
กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 91 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 มกราคม 2559
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางลึก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 255
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางลึก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 255
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 94 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือพายวันออกพรรษา ประจำปี 2558 ว
โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือพายวันออกพรรษา ประจำปี 2558 ว
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 65 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้แก่ ผ
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้แก่ ผ
(จำนวน 41 รูป ชมแล้ว 152 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

กิจกรรมต้านยาเสพติดบางลึกคัพ ครั้งที่ 13
กิจกรรมต้านยาเสพติดบางลึกคัพ ครั้งที่ 13
(จำนวน 23 รูป ชมแล้ว 68 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 เมษายน 2558
เทศบาลตำบลบางลึกร่วมกับผู้นำท้องที่ ผุู้นำท้องถิ่น ได้ร่วมก
เทศบาลตำบลบางลึกร่วมกับผู้นำท้องที่ ผุู้นำท้องถิ่น ได้ร่วมก
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 151 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 เมษายน 2558
กิจกรรมทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ แ
กิจกรรมทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ แ
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 64 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 เมษายน 2558
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 72 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 มกราคม 2558
โครงการทัศนศึกษาดูงานและลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู
โครงการทัศนศึกษาดูงานและลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 64 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 ธันวาคม 2557

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2
(จำนวน 23 รูป ชมแล้ว 67 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 ธันวาคม 2557
หนองใหญ่ฟิชชิ่งเกมส์ ครั้งที่ 1
หนองใหญ่ฟิชชิ่งเกมส์ ครั้งที่ 1
(จำนวน 22 รูป ชมแล้ว 75 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
เทศบาลตำบลบางลึกได้จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางลึก สมัยสามัญ
เทศบาลตำบลบางลึกได้จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางลึก สมัยสามัญ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 70 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2557
กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2557
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 67 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
ร่วมกันจัดการแข่งขันแรลลี่หนองใหญ่ต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 1
ร่วมกันจัดการแข่งขันแรลลี่หนองใหญ่ต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 1
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 70 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 ตุลาคม 2557
[ 1 ][ 2 ]  >  >>